Dr. Bert Jan Flim

Dr. Bert Jan Flim, historicus met als specialisatie de Joodse onderduik.  Historian specialized in the history of Jews in hiding. Op dit moment doet Bert Jan Flim nieuw onderzoek naar de ervaringen van joodse kinderen in onderduik en naar de naoorlogse opvang. At this moment Bert Jan Flim is doing new research about the experiences of Jewish children in hiding and after the war.