Bert Brouwenstijn

Bert Brouwenstijn is (GIS) Cartograaf, grafisch ontwerper en 3D specialist aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en bij Research Institute CLUE+ van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is de ontwerper en coordinator van de digitale atlas Mapping Hiding Places.

www.vu.nl

www.clue.vu.nl