Anna Lakmaker M.A. Phil.

Anna Lakmaker, M.A. Phil. is freelance historicus (onderzoeker, gastdocent en projectleider) en is o.m. werkzaam voor de educatieve stichting In mijn Buurt. Voor Mapping Hiding Places doet zij onderzoek naar onderduikadressen en is ze redacteur van de website. In 2018 heeft ze de research master Geschiedenis afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisme koloniale geschiedenis. Andere interesses zijn Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, migratiegeschiedenis en de thema’s emancipatie, verzet en internationale solidariteit.